1. Statut szkoły
  2. Koncepcja pracy szkoły 2016-2021
  3. Szkolny program wychowawczy
  4. Szkolny program profilaktyki
  5. Procedury dotyczące pomocy psychologiczno pedagogicznej
  6. Uchwała z 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany STATUTU
  7. Uchwała z 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany STATUTU
  8. Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018