EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018r.

  1. Ważne terminy dla ucznia
  2. Ważne terminy dla absolwentów lat ubiegłych
  3. Informacja o sposobie organizacji egzaminu maturalnego w roku 2017/2018
  4. Opłaty za egzamin maturalny
  5. Informacja dla absolwentów o opłatach za egzamin maturalny
  6. Harmonogram egzaminów maturalnych
  7. Szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego
  8. Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego na stronie www.oke.wroc.pl