Każdego dnia kształcimy i wychowujemy tak,

aby sprostać wyzwaniom teraźniejszości i oczekiwaniom przyszłości.

Uczymy tego, że żadne miejsce nie powinno być milsze od ojczyzny,

działając w duchu patriotyzmu oraz poszanowania tradycji narodu polskiego.