Pobierz listę absolwentów w formacie pdf z odpowiednich linków:

Lista absolwentów Technikum Hutniczego i Technikum Mechanicznego z lat 1969-2012

Lista absolwentów Technikum Hutniczo-Mechanicznego dla Dorosłych z lat 1976-2005

Lista absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego z lat 1994-2012

Lista absolwentów Technikum Ochrony Środowiska z lat 1999-2012

Lista absolwentów III Liceum Profilowanego z lat 2002-2012

Lista absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Legnicy z lat 1966-2001

Lista absolwentów Technikum Mechanicznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z lat 2000-2005

Lista absolwentów Średniego Studium Zawodowego z lat 1981-1983