Zarządzenie Dyrektora w sprawie telefonów komórkowych

Zarządzenie Dyrektora w sprawie przebywania uczniów na korytarzach w czasie lekcji

Zarządzenie Dyrektora w sprawie opuszczenia posesji szkoły

Zarządzenie Dyrektora w sprawie schludnego stroju