INFORMACJE OGÓLNE

Ośrodek Szkolenia Maszynistów i Kandydatów Na Maszynistów przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy jest jednostką uprawnioną do prowadzenia szkoleń i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów na podstawie wpisu do „Rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania” prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Rejestr ośrodków
Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów prowadzi głównie szkolenia i egzaminy dla kandydatów na maszynistów w zakresie uzyskania licencji maszynisty, świadectwa maszynisty oraz szkolenia okresowe dla maszynistów już aktywnych zawodowo.
Ośrodek zapewnia realizację szkoleń i egzaminów przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną wywodzącą się z pracowników kolejowych przewoźników. Szkolenia w Ośrodku odbywają się w oparciu o autorskie programy szkoleń, które uwzględniają zarówno wymagania prawne jak i szczególne potrzeby zgłaszane ze strony samych przewoźników.

Dla kandydatów

Dokumentami uprawniającymi maszynistę do prowadzenia pojazdu kolejowego są: licencja maszynisty oraz świadectwo maszynisty.
Licencja maszynisty – jest to dokument potwierdzający, że maszynista spełnia minimalne wymagania pod względem warunków zdrowotnych, wykształcenia oraz ogólnych umiejętności zawodowych. Licencja określa tożsamość maszynisty, wskazuje organ wydający dokument oraz okres ważności dokumentu.
UWAGA: Sama licencja nie uprawnia jej posiadacza do prowadzenia pojazdów kolejowych!
Świadectwo maszynisty – jest to dokument określający rodzaj infrastruktury, w obrębie której posiadacz jest uprawniony prowadzić pojazdy kolejowe oraz rodzaj taboru, do prowadzenia którego posiadacz jest uprawniony.

Kontakt:
Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów
i Kandydatów na Maszynistów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy
numer w rejestrze: PL/20/2015
Kierownik Ośrodka Szkolenia Maszynistów:
sekretariat 76 723 59 00
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
tel.: +48 608 889 466
andrzejczyk@zstio.legnica.pl