Koncepcja pracy  szkoły na lata szkolne 2015/2016 – 2020/2021.

Uznając za cel najważniejszy wszechstronny i pełny rozwój ucznia, wychowanie go w duchu uniwersalnych wartości humanistycznych oraz przygotowanie absolwenta do podjęcia dalszej nauki na wyższym poziomie kształcenia lub pracy zawodowej, biorąc pod uwagę wieloletnią tradycję, osiągnięcia, możliwości, bazę szkoły i jej funkcjonowanie w środowisku lokalnym, rozumiejąc konieczność rozwoju zawodowego nauczyciela i ciągłej poprawy jakości prowadzonych przez niego zajęć, dążąc do stworzenia właściwej, opartej na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu atmosfery pracy, opracowano koncepcję pracy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy.

Stella Święcińska

Dyrektor ZSTiO w Legnicy