W roku szkolnym 2017/18 ustalono następujące opłaty:

Komitet rodzicielski :

– 80 zł na rok. Pieniądze można wpłacać w kasie szkoły lub przelewem na konto:

NIP 691-21-43-034

 

Rada Rodziców przy ZSTiO w Legnicy
Bank PKO BP/o Legnica
57 1020 3017 0000 2502 0019 6022
Tytułem: imię i nazwisko, klasa

 

Ubezpieczenie:

Ubezpieczenie NNW 2017/2018

OWU ubezpieczenia 2018