Lata 1963 – 1968

– 09.10.1963 roku powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Huty Miedzi w Legnicy. Do jej potrzeb przystosowano dwa pomieszczenia w budynku Hotelu Robotniczego przy ulicy 1maja 32 

– w 1964 roku oddano do użytku nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na warsztaty szkolne
– w czerwcu 1966 roku szkołę opuszczają pierwsi absolwenci
– Huta Miedzi przystępuje do adaptacji budynku przy ulicy Złotoryjskiej 87 na szkołę przyzakładową
– 01.09.1966 roku uczniowie rozpoczynają naukę w nowo wyremontowanym budynku
– zorganizowano pierwsze szkolne wycieczki do Karpacza i Świnoujścia

Lata 1968 – 1971

 

– otwarcie nowej klasopracowni przy ulicy Leńskiego

Lata 1971 – 1977

– Wiceminister Przemysłu Ciężkiego obiecał, że zostanie rozpoczęta budowa nowego obiektu szkolnego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Hutniczego
– w 1977 roku szkoła była organizatorem VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego

Technikum Hutnicze 

W 1964 roku powstało Technikum Hutnicze. Szkoła mieściła się w budynku Technikum Elektroenergetycznego przy ulicy Lampego 4

Lata 1964 – 1968

– szkoła liczy 80 uczniów
– gromadzenie własnego księgozbioru
– pierwsze praktyki w Hucie Miedzi


Lata 1968 – 1978

– Technikum Hutnicze otrzymuje do dyspozycji całe skrzydło bloku na drugim piętrze
– pierwsi uczniowie zdają maturę

Lata 1972 – 1978

– 01.09.1975 roku Technikum Hutnicze zostało przyłączone do Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych
– wprowadzenie kodeksu ucznia
– wręczenie sztandaru ufundowanego przez Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi
– uroczysta akademia związana z otwarciem Izby Pamięci Narodowej


Po połączeniu szkół

01.09.1978 – powołano Zespół szkół Hutniczych KGHM – dyrektorem zostaje mgr Bolesław Dyduk
01.09.1979 – Zespół Szkół Hutniczych przenosi się do nowego budynku przy ulicy Złotoryjskiej 144
– uroczyste otrzęsiny uczniów klas pierwszych
– rozwój turystyki szkolnej
27.04.1984 – uroczyste nadanie szkole imienia księcia Henryka Pobożnego
01.09.1984 – w naszej szkole odbywa się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1984/85
– uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły
– modernizacja klasopracowni
– powstanie i rozwój organizacji uczniowskich oraz kół zainteresowań
1989 – rozpoczęto budowę basenu i sali gimnastycznej

01.09.1990 – młodzież rozpoczyna naukę w III Liceum Ogólnokształcącym
31.12.1993 – zniesiono zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Hutniczych KGHM im. Henryka Pobożnego w Legnicy
01.01.1994 – powołano zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół im. Henryka Pobożnego w Legnicy
01.09.1994 – powołano publiczną szkołę średnią o nazwie Technikum Ochrony Środowiska

– powstaje pracownia komputerowa
18.10.1996 – zmarł długoletni dyrektor placówki mgr Bolesław Dyduk
1997 – Kuratorium Oświaty ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora szkoły
Wygrywa mgr Andrzej Boczoń – nauczyciel informatyki w naszej szkole
14.02.1997 – zmieniono nazwę Technikum Hutniczego na Technikum Mechaniczne    – powstaje czytelnia oraz laboratorium języka angielskiego
29.08.1997 – zmieniono nazwę Zespół Szkół im Henryka Pobożnego na Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im Henryka Pobożnego
01.09.1997 – powołano Technikum Mechaniczne o trzyletnim cyklu nauczania na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
18.04.1998 – roku obchody 35-lecia naszej szkoły z tej okazji została wydana monografia ZSTiO. Centralnym punktem obchodów jubileuszu szkoły była uroczysta akademia, na której otrzymaliśmy nowy sztandar oraz odznakę „Zasłużony dla KGHM „Polska Miedź” S.A.”

09.1998 – odbyły się pierwsze wyjazdowe warsztaty integracyjne dla uczniów klas pierwszych.
04.1999 – delegacja nauczycieli wyjechała do Oerlinghausen w celu nawiązania współpracy z Heinz Sielmann Schule.
09.1999 – kolejne warsztaty integracyjne dla pierwszoklasistów. Tradycję wyjazdów wciąż kontynuujemy.
1.09.1999 – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jako pierwsza szkoła w województwie wprowadza wewnątrzszkolny punktowy system oceniania.
18 – 19.04.2000 – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystąpił w roli współorganizatora Młodzieżowych Dni Ziemi

06.2000 – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zgłoszono do trzyletniego międzynarodowego projektu „Jungend und Umwelt” czyli „Młodzież i środowisko – współpraca poprzez granice” organizowanego przez IZOP – Institut, Frankfurter Allgemeine Zeitung, DBV.
Informacje o przyjęciu do projektu otrzymaliśmy w sierpniu.

Pierwszy wyjazd naszej młodzieży do szkoły partnerskiej w Marienau (Dolna Saksonia)
odbył się w dniach od 04.02 do 09.02.2001 pod opieką pani mgr Elżbiety Orzłowskiej oraz pani mgr Marzeny Chrzanowskiej. Uczniowie ze szkoły partnerskiej odwiedzili nas w marcu tego samego roku. Obecnie projektem opiekują się pani mgr Stella Święcińska i pani
mgr Marzena Chrzanowska

07.02.2001 – nasza szkoła przystąpiła do konkursu „Zostań negocjatorem UE”
Naszymi świadkami negocjacji byli między innymi:
Pani Ewa Repsch – główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej
Pani Bronisława Kowalska – poseł na sejm RP
Pani Wanda Skowron – członek Zarządu Miasta Legnicy
Pan Jerzy Buczyński – kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie sprawozdania z naszych szkolnych negocjacji, konkursów
i innych działań towarzyszących imprezie zostaliśmy zakwalifikowani
do etapu wojewódzkiego.
Na szczeblu wojewódzkim zajęliśmy II -gie miejsce.

02.09.2001 – Legnica otrzymała Honorową Flagę Europy. Młodzież naszej szkoły uświetniła występem artystycznym tę uroczystość.

01.09.2002 – powołanie klas sportowych o profilu piłka nożna

01.09.2007 r- reaktywacja Technikum Mechanicznego we współpracy z legnickimi zakładami pracy Hutą Miedzi „Legnica”, DFM „ZANAM LEGMET” sp.zoo, ELSUR sp. zoo