Prezydium Rady Rodziców

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy

rok szkolny 2016/2017

 

przewodniczący: Bogusława Gramza
zastępca: Ewa Trochanowska
sekretarz/skarbnik: Monika Maziarz