4 września 2017 roku w Henrykówce zabrzmiał pierwszy dzwonek.
Uroczystym apelem rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018.
Naukę rozpoczęło 505 uczniów – 433 w Technikum nr 3
i 73 w Szkole Branżowej I Stopnia nr 4.
56 nauczycieli będzie dbało o to aby nasi uczniowie zdobyli odpowiednie umiejętności i wiedzę z zakresu organizacji reklamy, spedycji, mechaniki, systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, transportu kolejowego.
Uczniowie klas pierwszych tradycyjnie złożyli ślubowanie a Ci, którzy uzyskali najwięcej punktów rekrutacyjnych z rąk dyrektora szkoły otrzymali legitymacje szkolne.

Najlepsi uczniowie z roku 2017/2018 podczas miejskiego rozpoczęcia roku szkolnego otrzymali z rąk prezydenta Legnicy stypendia za wyniki sportowe i naukowe.