INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW, 

którzy chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018. 

Do dnia 9 września 2017 r. należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły  (od dnia 25.08.2017)
lub w p. 209 (od dnia 3.09.2017).

Druk można pobrać ze strony OKE lub strony szkoły (zakładka egzamin zawodowy) i wypełnić drukowanymi literami. Należy podać aktualny numer telefonu i adres e-mail.