3m
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 godz. z wych MC 201 techn.wytwar CZ @ religia ks 23 techn.mechan MB 22 j.polski EP 205
2 8:50- 9:35 j.polski EP 205 techn.wytwar CZ @ j.angielski-1/2 ER 7
j.angielski-2/2 Bo 100
podst.tech.w MB 22 r_fizyka MT 302
3 9:45-10:30 j.polski EP 205 techn.wytwar CZ @ techn.mechan MB 22 w-f-1/2 GK sg1
w-f-2/2 JJ sg2
matematyka MN 104
4 10:40-11:25 j.niemiecki-1/2 JS 21
j.niemiecki-2/2 MC 200
techn.wytwar CZ @ matematyka MN 104 techn.mont MB 22 proc.produk MB 22
5 11:40-12:25 dział. gospo MC 201 techn.wytwar CZ @ techn.mont MB 22 r_fizyka MT 302 w-f-1/2 GK sg1
w-f-2/2 JJ sg2
6 12:35-13:20 j.angielski-1/2 ER 7
j.angielski-2/2 Bo 100
  w-f-1/2 GK sg1
w-f-2/2 JJ sg2
j.angielski-1/2 ER 7
j.angielski-2/2 Bo 100
organ. proce BJ 25
7 13:30-14:15 podst.tech.w MB 22   u_hist.i sp. KB 202 religia ks 203 u_hist.i sp. KB 202
8 14:25-15:10     r_matematyka MN 104    
Drukuj plan
wygenerowano 2014-11-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum