3m
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 godz. z wych MC 201 techn.wytwar CZ @ techn.mechan MB 22 techn.mechan MB 22 techn.mont MB 22
2 8:50- 9:35 j.polski EP 205 techn.wytwar CZ @ j.angielski-1/2 Bo 100
j.angielski-2/2 KG 7
j.angielski-1/2 Bo 100
j.angielski-2/2 KG 7
r_fizyka MT 302
3 9:45-10:30 j.polski EP 205 techn.wytwar CZ @ religia ks 23 w-f-1/2 GK sg1
w-f-2/2 JJ sg2
r_fizyka MT 302
4 10:40-11:25 podst.tech.w MB 22 techn.wytwar CZ @ matematyka AM 101 j.polski EP 205 proc.produk MB 22
5 11:40-12:25 dział. gospo EJ 305 techn.wytwar CZ @ u_hist.i sp. KB 202 podst.tech.w MB 22 w-f-1/2 GK sg1
w-f-2/2 JJ sg2
6 12:35-13:20 j.niemiecki-1/2 JS 21
j.niemiecki-2/2 MC 200
  w-f-1/2 GK sg1
w-f-2/2 JJ sg2
j.angielski-1/2 Bo 100
j.angielski-2/2 KG 7
u_hist.i sp. KB 202
7 13:25-14:10 techn.mont MB 22   r_matematyka AM 101 religia ks 22 organ. proce BJ 25
8 14:15-15:00       matematyka AM 101  
Drukuj plan
wygenerowano 2015-06-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum