Miesiąc: Sierpień 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018  4 września 2017 r. godz. 8.00 Porządek spotkań z wychowawcami: klasy drugie, trzecie, czwarte – godz. 8.00 – zgodnie z przydziałem  sal klasy pierwsze – godz. 8.00 – spotkanie z wychowawcami w sali gimnastycznej – próba ślubowania wszystkie klasy – godz. 9.00 – uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 (sala gimnastyczna) Po apelu spotkanie klas pierwszych z wychowawcami – zgodnie z przydziałem sal   klasa wychowawca sala 1a Joanna Jaworska – Kalka 103 1b Beata Stefanik 205 1ce Elżbieta Jankowska – Teodorczuk 305 1k Katarzyna Zagrobelna – Rzepka 201 1fm Grzegorz Karnicki 102 2a Joanna Biernat 104 2b Ewa Rajczakowska 7 2k Tomasz Kalka 303 2ce Katarzyna Grodek 8 2f Mirosław Barski 22 3a Agnieszka Mackiewicz 101 3b Katarzyna Bajek – Michaliszyn 202 3c Monika Teleszko 302 3e Jolanta Szyndler 25 3f Artur Michalewski 23 4a Agnieszka Przybysz – Fijołek 203 4b Paweł Andrzejczyk 304 4c Zenon Niewolak – Banach 301 4e Michał Pasiecznik...

Read More

Ważna informacja dla absolwentów

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW,  którzy chcą przystąpić do egzaminu poprawkowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018.  Do dnia 9 września 2017 r. należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r. Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły  (od dnia 25.08.2017) lub w p. 209 (od dnia 3.09.2017). Druk można pobrać ze strony OKE lub strony szkoły (zakładka egzamin zawodowy) i wypełnić drukowanymi literami. Należy podać aktualny numer telefonu i adres...

Read More

Nowa pracownia spedycji

W lipcu i sierpniu nasza szkolna pracownia spedycji wzbogaciła się o nowy sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie. Komputer, wizualizer, czytnik kodów kreskowych, kolektor danych, drukarka etykiet i system informatyczny EuroTrans 2000, mają przybliżyć przyszłym spedytorom realne warunki pracy i pomóc w zdobyciu praktycznych umiejętności zawodowych. Doposażenie placówki nastąpiło z funduszy  w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk” i   umożliwi pełniejsze rozwijanie i praktyczne wykorzystanie wiedzy  oraz umiejętności uczniów. Zakup doposażenia jest ściśle związany z branżami i zawodami...

Read More

„Praktyka” czyni mistrza…

24 lipca 2017 r. tegoroczna absolwentka ZSTiO Paulina Fojcik rozpoczęła  miesięczny staż zawodowy w  legnickim oddziale General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. Staż w zawodzie technik spedytor  realizowany jest w ramach projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy konkursy horyzontalne. Jego cel to podniesienie poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i nabywanie przez nich doświadczenia w pracy w warunkach rzeczywistych. Mamy nadzieję, że kompetencje, które nabędzie Paulina podczas realizacji stażu, zwiększą jej szanse na uzyskanie stabilnej i dobrze płatnej pracy. Życzymy...

Read More