Miesiąc: Listopad 2016

Mamy stypendystę !!!

29 listopada w sali widowiskowej Zespołu Szkół Nr XIV we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. To zaszczytne wyróżnienie otrzymał również uczeń naszej szkoły Michał Kołodziej. Gratulujemy Michałowi i życzymy dalszych sukcesów....

Read More

Nasi uczniowie nagrodzeni w konkursie „Dbam o mój zasięg”

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej Szkoły: Katarzyna Matuszkiewicz z klasy 2 „b” – w kategorii plakat; Patryk Orzłowski z klasy 1 „k” – w kategorii prezentacja multimedialna; zostali nagrodzeni w miejskim konkursie w ramach projektu „Dbam o mój zasięg”. Prace dotyczyły problematyki cyberprzemocy – konkurs przebiegał pt. „Wyloguj się do życia” . Nasi uczniowie w swoich koncepcjach plastycznych, zaprezentowali alternatywne, wobec nadmiernego korzystania z narzędzi komunikacyjnych, formy i sposoby spędzania czasu wolnego. Serdeczne gratulacje i …czekamy na więcej...

Read More

Konkurs ortograficzny o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII

W dniu 18 listopada 2016 r. odbył się w ZSTiO w Legnicy szkolny konkurs ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii”. Udział w nim wzięli następujący uczniowie: Maja Strojek – klasa Ib, Róża Gawor – Klasa IIb, Patryk Brzymowski – Klasa IIIb, Natalia Drzyzga – Klasa IIIc, Patrycja Hołodowska – Klasa IIIc oraz Tomasz Paśnik – klasa IVa. Celem przeprowadzenia Konkursu Ortograficznego było szerzenie wśród młodzieży szkolnej pracy nad poprawnością ortograficzną, w skład której wchodzą: Zakres użycia liter: Ó, U, RZ, Ż, CH, H, Ą, Ę oraz połączeń literowych: -OM, EM, ON, EN; Pisownia przedrostków: z-(z-,s-,ś-),wz-(wez-,ws,-wes-); Zakres użycia wielkich i małych liter; Pisownia łączna cząstki by i jej połączeń z końcówkami osobowymi; Rozdzielna lub łączna pisownia partykuły nie. Uczestnicy Konkursu Ortograficznego pisali dyktando pełne „Pułapek” ortograficznych. w trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i stosowania znaków interpunkcyjnych oraz umiejętnością ich zastosowania w praktyce. WYNIKI KONKURSU I miejsce zajęła Róża Gawor z 2b, uzyskując TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII II miejsce zajął Tomasz Paśnik z 4a, uzyskując TYTUŁ WICEMISTRZA ORTOGRAFII III miejsce zajął Patryk Brzymowski z kl. 3b, uzyskując TYTUŁ WICEMISTRZA ORTOGRAFII Osobiście składam gratulacje zwycięzcom zajętych miejsc a pozostałym uczniom dziękuję za wzięcie udziału w Szkolnym Konkursie Ortograficznym Elżbieta Przydatek Nauczyciel języka...

Read More

II KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

Dziś – 10 listopada – po raz drugi w naszej szkole odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej organizowany przez panie Agnieszkę Przybysz- Fijołek i Katarzynę Bajek-Michaliszyn. W ubiegłym roku postanowiliśmy złamać konwencje i uczcić Dzień Niepodległości w inny sposób. Zorganizowaliśmy konkurs na najlepsze wykonanie pieśni patriotycznej. Zaśpiewane od serca utwory przypominały nam o atmosferze 11 listopada, a zaangażowanie ubiegłorocznych wykonawców skłoniło nas do kontynuowania wprowadzonej wówczas formy świętowania tego dnia. Tym razem o miano „najbardziej rozśpiewanej klasy” rywalizowali uczniowie klas pierwszych, 2b, 2e i 3a. Bezstronne jury przyznało trzecie miejsce klasie 1ce za ciekawą aranżację piosenki „Przybyli ułani pod okienko”....

Read More
  • 1
  • 2